about

АРГАТ БЯЦХАН БААТАР

Зохиолч: Ч. Ойдов

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

НЭГДҮГЭЭР ҮЗЭГДЭЛ ХОЁРДУГААР ҮЗЭГДЭЛ ГУРАВДУГААР ҮЗЭГДЭЛ 1961 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл