about

НАЙРУУЛАГЧИЙН УРАН ЧАДВАР

Зохиолч: Л. Ванган

ISBN: -

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ОРШЛЫН ОРОНД НАЙРУУЛАГЧИЙН УРАН ЧАДВАР 1971 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл