about

АЧ ХҮҮГИЙН ЗҮҮД

Зохиолч: Л. Ванган

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ОРШЛЫН ОРОНД АЧ ХҮҮГИЙН ЗҮҮД ОРШИЛ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 1971 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл