about

ЗАМ НИЙЛЭХ ҮҮ

Зохиолч: Л. Ванган

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ОРШЛЫН ОРОНД ЗАМ НИЙЛЭХ ҮҮ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 1971 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл