about

НОБЕЛИЙН ШАГНАЛ ГАРДАН АВАХДАА ХЭЛСЭН ҮГ

Зохиолч: Герман ХЕРССЕ

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

2010 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл