about

КРОШИЙН ПАЯН

Зохиолч: А. Рыбаков

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

А. Рыбаков КРОШИЙН ПАЯН ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША “БНМАУ Ардын боловсролын яамны хэвлэл” Улаанбаатар хотноо 1971 онд эрхлэн хэвлүүлсэн номоос “Цагаан бамбарууш” хэвлэлийн газарт 2016 онд цахим хэлбэрт хөрвүүлэв.