about

ДӨРВӨН УЛИРАЛ

Зохиолч: Д. Содномдорж

ISBN: -

Ангилал: "Их мэдэх" танхим

Ө В Ө Л X А В А Р З У Н Н А М А Р 1957 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл