about

ҮНСГЭЛЖИН

Зохиолч: Ш. Перро

ISBN: -

Ангилал: "Их мэдэх" танхим

1954 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл   ШАРЛЬ ПЕРРО   ҮНСГЭЛЖИН   Г. Дамдин монголчлов Редактор Ц. Хасбаатар     Хавтсыг В. Одгийв Техник редактор Б. Дашлэгцэг Корректор Ж. Жалбуу