about

ХАР ЧУЛУУНЫХНЫ ГЭР БҮЛИЙН НАМТАР

Зохиолч: Х. Нямбуу

ISBN: -

Ангилал: "Их мэдэх" танхим

САНДАГИЙГ САНДРУУЛСАН НЬ МИНИЙ НЭР ЭЛЭНЦ ХУЛАНЦ МИНЬ ТУГАЛГАН ӨВӨГ ИТАЛИЙН САДАН ГАЙХАМШИГТ БАЛ ХОЛЫН ТӨРӨЛ БИ ХЭРХЭН ТӨРӨВ? ХАМААТНЫ ЭРДЭМ ШИДИЙГ ОЛСОН АХ ДҮҮС ЧАМД ЗАХИХ ЮМ 1964 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: