about

ӨРЛӨГ ЭЭЖ

Зохиолч: З. Баттулга

ISBN: -

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ОРШИЛ НЭГ ХОЁР ГУРАВ ДӨРӨВ ТАВ ЗУРГАА ДОЛОО НАЙМ АРАВ 1979 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: