about

ТЭРТЭЭ ОДНЫ ХҮҮХДҮҮД

Зохиолч: С. Базарсад

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

УУЛ, УСАА ШИНЖИЖ ЯВААРАЙ ЦАСАН ДЭЭРХ ЗУРАГ ТЭРТЭЭ ОДНЫ ХҮҮХДҮҮД ОДОНД ОЧНО ГИЙНГОО ХОНИНЫ ӨВӨГ ЭМНЭЛГИЙН ТЭМДЭГ УУЛЧИН ЯМААНУУД ХҮЧИНДЭЭ ИТГЭЭГҮЙГЭЭС АЛИМ ОХИН, БОЛЖМОР ХОЁР 1981 оны хэвлэл “ТЭРТЭЭ ОДНЫ ХҮҮХДҮҮД” номын Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл