about

УУЛНААС ӨНДӨР ТЭМЭЭ

Зохиолч: Г. Мэнд-Ооёо

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ДУУСДАГГҮЙ КИНО УУЛНААС ӨНДӨР ТЭМЭЭ БАЯРААГИЙН СУУДАГ ДЭЛХИЙ ЗУУ ЗУУ ОЙД АЯЛСАН НЬ 1983 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: