about

АЛТАН НОМЫН ҮСЭГ

Зохиолч: М. Чимид

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

АЛТАН НОМЫН ҮСЭГ НЭГ АНГИЙН ГУРАВ Тайлбар М. ЧИМИД   АЛТАН НОМЫН ҮСЭГ   (Сургуулийн дунд, ахлах ангийн хүүхдүүдэд зориулав)   Улсын хэвлэлийн газраас Улаанбаатар хотноо 1972 онд хэвлүүлсэн номоос