about

АРГАТ ШАР ҮНЭГ

Зохиолч: Ч. Лувсандэндэв

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ҮЛГЭРИЙН ЧУУЛГА ҮНЭГ ЧОНО ХОЁР ЦЭЦЭРЛЭГЧ ЧОНО ИЛЖИГ ХОЁР ЛАМТАЙ ДАНС БОДСОН НЬ УРТ ӨДРИЙН ХҮСЛЭН ХААН ЦЭРЭГ ХОЁР ШИДЭТ ХҮҮХЭН Нэгдүгээр үзэгдэл Хоёрдугаар үзэгдэл Хоёрдугаар бүлэг Гуравдугаар үзэгдэл Дөрөвдүгээр үзэгдэл АРГАТ ШАР ҮНЭГ ЛООВУУЗ БОЛСОН ТУХАЙ ЭРХ ХӨХ Нэгдүгээр бүлэг Нэгдүгээр үзэгдэл Хоёрдугаар үзэгдэл Хоёрдугаар бүлэг Гуравдугаар үзэгдэл Дөрөвдүгээр үзэгдэл 1963 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл