about

ДЭГДЭЭХИЙ

Зохиолч: Д. Тарва

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

Далантайн Тарваа ДЭГДЭЭХИЙ "АРДЫН БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛ” УЛААНБААТАР хотноо 1971 онд эрхлэн хэвлүүлсэн "ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖИС" номын хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: