about

БАДАРЧИН БАЙХГҮЙ БОЛСНЫ ҮЛГЭР

Зохиолч: Ш. Сүрэнжав

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

Нэгдүгээр бүлэг ДОНОЙ БАЯНЫ ДОРДОС ХҮҮ Хоёрдугаар бүлэг ХҮРЭЭ ХИЙДИЙН БҮРЭЭ, ЦАН Гуравдугаар бүлэг БАДАРЧИН ГЭГЧ НЬ Дөрөвдүгээр бүлэг ӨВГӨН БАДАРЧНЫ ЭЦСИЙН ҮГ Тавдугаар бүлэг ЛХАС ХҮРЭХ ЗАМД Зургаадугаар бүлэг ХАРАНХУЙГААС ГЭГЭЭД 1985 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл :