about

ХУВДАЙ ЦАГААН

Зохиолч: Д. Гармаа

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

1960 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: