about

ЭРИЙН САЙН БАЛТ БААТАР

Зохиолч: Ж. Сандаг

ISBN: -

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

1983 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: