about

ХУВИА БОДОГЧИД

Зохиолч: Л. Ванган

ISBN: -

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

Редакторын үг НЭГДҮГЭЭР ҮЗЭГДЭЛ ХОЁРДУГААР ҮЗЭГДЭЛ ГУРАВДУГААР ҮЗЭГДЭЛ ДӨРӨВДҮГЭЭР ҮЗЭГДЭЛ 1967 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: