about

ТАМИРЫН БЭР

Зохиолч: Л. Ванган

ISBN: -

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

Редакторын үг НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 1967 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: