about

ҮЕГҮЙ ХҮҮХЭД

Зохиолч: Д. В. Григорович

Зохиолч, орчуулагч: Д. В. Григорович

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: 1967 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл