about

ЗАМ НИЙЛЭХ ҮҮ

Зохиолч: Л. Ванган

Зохиолч, орчуулагч: Л. Ванган

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ОРШЛЫН ОРОНД ЗАМ НИЙЛЭХ ҮҮ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 1971 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл