about

ЭЛЭР ЦАГИЙН ЕРТӨНЦ

Зохиолч: А. Лхүмбэ

Зохиолч, орчуулагч: А. Лхүмбэ

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ӨМНӨХ ҮГ 1. ШИМ ЕРТӨНЦИЙН ҮҮСЛИЙН ТУХАЙ 2. АМЬД ОРГАНИЗМ ОРЧИН ХОЁРЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ 3. ШИМ ЕРТӨНЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ҮНДСЭН ҮЕ ШАТНУУД 4. МОНГОЛ ОРНЫ ПАЛЕОНТОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ТҮҮХЭН БАРИМТААС 5. АМЬТАН, УРГАМЛЫН АЙМГИЙН СӨНӨЛ, МӨХӨЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ ЧУЛУУЖИН ХАДГАЛАГДАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН ТУХАЙ ЗАРИМ ОЙЛГОЛТ АШИГЛАСАН НОМ ЗОХИОЛ 1988 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл