about

УУЛЫН САЛХИ

Зохиолч: Ш. Сүрэнжав

Зохиолч, орчуулагч: Ш. Сүрэнжав

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ОДНЫ ГЭГЭЭ УУЛЫН САЛХИ1 1 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ 2 ДУГААР БҮЛЭГ 3 ДУГААР БҮЛЭГ 4 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ 1968 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл Тайлбар