about

ХҮНИЙ ТӨРСӨН ЖИЛ, САР, ӨДӨР, ЦАГИЙН ТӨӨРӨГ ОРШВОЙ

Зохиолч: Ш. Агваандондов

Зохиолч, орчуулагч: Ш. Агваандондов

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ЭРХЭМ УНШИГЧ ТАНАА ТОЛИЛУУЛАХ НЬ ТЭРГҮҮН БҮЛЭГ. ТӨРСӨН ЖИЛИЙН ТӨӨРӨГ НЭГ. ХУЛГАНА ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ ХОЁР. ҮХЭР ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ ГУРАВ. БАР ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ ДӨРӨВ. ТУУЛАЙ ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ ТҮГЭЭМЭЛ ШИНЖ ТАВ. ЛУУ ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ ЗУРГАА. МОГОЙ ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ ДОЛОО. МОРЬ ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ НАЙМ. ХОНИН ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ ЕС. БИЧИН ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ АРАВ. ТАХИА ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ АРВАН НЭГ. НОХОЙ ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ АРВАН ХОЁР. ГАХАЙ ЖИЛТНИЙ ТӨӨРӨГ ДЭД БҮЛЭГ. ТӨРСӨН САРЫН ТӨӨРӨГ ГУТГААР БҮЛЭГ. ТӨРСӨН ӨДРИЙН ТӨӨРӨГ ДӨТГӨӨР БҮЛЭГ. ХҮНИЙ ТӨРСӨН ЦАГИЙН ТӨӨРӨГ ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ХҮНИЙ ТӨРСӨН ЖИЛ ЯМАР МЭНГЭНД УЧРАН СУУСНЫ ТӨӨРӨГ 1. ДӨРВӨН НОГООН МЭНГЭТЭЙ МОДОН ХУЛГАНА ЖИЛ 2. ГУРВАН ХӨХ МЭНГЭТЭЙ МОДОН ҮХЭР ЖИЛ 3. ХОЁР ХАР МЭНГЭТЭЙ ГАЛ БАРС ЖИЛ 4. НЭГ ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ ГАЛ ТУУЛАЙ ЖИЛ 5. ЕСӨН УЛААН МЭНГЭТЭЙ ШОРООН ЛУУ ЖИЛ 6. НАЙМАН ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ ШОРООН МОГОЙ ЖИЛ 7. ДОЛООН УЛААН МЭНГЭТЭЙ ТӨМӨР МОРИН ЖИЛ 8. ЗУРГААН ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ ТӨМӨР ХОНИН ЖИЛ 9. ТАВАН ШАР МЭНГЭТЭЙ УСАН БИЧИН ЖИЛ 10. ДӨРВӨН НОГООН МЭНГЭТЭЙ УСАН ТАХИА ЖИЛ 11. ГУРВАН ХӨХ МЭНГЭТЭЙ МОДОН НОХОЙ ЖИЛ 12. ХОЁР ХАР МЭНГЭТЭЙ МОДОН ГАХАЙ ЖИЛ 13. НЭГ ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ ХУЛГАНА ЖИЛ 14. ЕСӨН УЛААН МЭНГЭТЭЙ ГАЛ ҮХЭР ЖИЛ 15. НАЙМАН ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ ШОРООН БАР ЖИЛ 16. ДОЛООН УЛААН МЭНГЭТЭЙ ШОРООН ТУУЛАЙ ЖИЛ 17. ЗУРГААН ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ ТӨМӨР ЛУУ ЖИЛ 18. ТАВАН ШАР МЭНГЭТЭЙ ТӨМӨР МОГОЙ ЖИЛ 19. ДӨРВӨН НОГООН МЭНГЭТЭЙ УСАН МОРИН ЖИЛ 20. ГУРВАН ХӨХ МЭНГЭТЭЙ УСАН ХОНИН ЖИЛ 21. ХОЁР ХАР МЭНГЭТЭЙ МОДОН БИЧ ЖИЛ 22. НЭГ ЦАГААН, ДОЛООН УЛААН МЭНГЭТЭЙ МОДОН ТАХИА ЖИЛ 23. ЕСӨН УЛААН, ЗУРГААН ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ ГАЛ НОХОЙ ЖИЛ 24. НАЙМАН ЦАГААН, ТАВАН ШАР МЭНГЭТЭЙ ГАЛ ГАХАЙ ЖИЛ 25. ДОЛООН УЛААН, ДӨРВӨН НОГООН МЭНГЭТЭЙ ШОРООН ХУЛГАНА ЖИЛ 26. ЗУРГААН ЦАГААН, ГУРВАН ХӨХ МЭНГЭТЭЙ ШОРООН ҮХЭР 27. ТАВАН ШАР, ХОЁР ХАР МЭНГЭТЭЙ ТӨМӨР БАР ЖИЛ 28. ДӨРВӨН НОГООН МЭНГЭТЭЙ ТӨМӨР ТУУЛАЙ ЖИЛ 29. ГУРВАН ХӨХ, ЕСӨН УЛААН МЭНГЭТЭЙ УСАН ЛУУ ЖИЛ 30. ХОЁР ХАР МЭНГЭТЭЙ УСАН МОГОЙ ЖИЛ 31. НЭГ ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ МОДОН МОРИН ЖИЛ 32. ЕСӨН УЛААН, ЗУРГААН ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ МОДОН ХОНИН ЖИЛ 33. НАЙМАН ЦАГААН, ТАВАН ШАР МЭНГЭТЭЙ ГАЛ БИЧ ЖИЛ 34. НЭГ ЦАГААН, ДОЛООН УЛААН МЭНГЭТЭЙ УСАН ТУУЛАЙ ЖИЛ 35. НАЙМАН ЦАГААН, ТАВАН ШАР МЭНГЭТЭЙ МОДОН МОГОЙ ЖИЛ 36. ДОЛООН УЛААН МЭНГЭТЭЙ ГАЛ МОРИН ЖИЛ 37. ДӨРВӨН НОГООН, НЭГ ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ ШОРООН ТАХИА ЖИЛ 38. ГУРВАН ХӨХ, ЕСӨН УЛААН МЭНГЭТЭЙ ТӨМӨР НОХОЙ ЖИЛ 39. ХОЁР ХАР, НАЙМАН ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ ТӨМӨР ГАХАЙ ЖИЛ 40. НЭГ ЦАГААН, ДОЛООН УЛААН МЭНГЭТЭЙ УСАН ХУЛГАНА ЖИЛ 41. ЕСӨН УЛААН МЭНГЭТЭЙ УСАН ҮХЭР ЖИЛ 42. НАЙМАН ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ МОДОН БАР ЖИЛ 43. ЗУРГААН ЦАГААН МЭНГЭТЭЙ ГАЛ ЛУУ ЖИЛ 44. ДӨРВӨН НОГООН МЭНГЭТЭЙ ШОРООН МОРИН ЖИЛ 45. ГУРВАН ХӨХ МЭНГЭТЭЙ ШОРООН ХОНИН ЖИЛ 46. ХОЁР ХАР МЭНГЭТЭЙ ТӨМӨР БИЧИН ЖИЛ ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ХҮМҮҮСИЙН ТӨРСӨН ЖИЛИЙН ИВЭЭЛ, ХАРШ ХИЙГЭЭД ХАРИЛЦАН ШҮТЭЛЦЭЭНИЙ УЧИР ИВЭЭЛ ЖИЛ ХАРШ ЖИЛ ГЭРЛЭГСДИЙН ХУВЬ ЗАЯА ТӨӨРӨГТ НӨЛӨӨ БҮХИЙ ЖИЛҮҮДИЙН ТУХАЙ ХАРШ ЖИЛИЙГ АНГИЛАХУЙ ХАВСРАЛТУУД Билиг, аргын он тооллын харьцуулсан хүснэгтийг тайлан унших түлхүүр БИЛГИЙН ТООЛЛЫН 12 ЖИЛИЙГ АРГЫН ОН ТООЛОЛТОЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХҮСНЭГТ (1900-2019 он) АРГЫН ОН ТООЛЛЫН 1821-2012 ОНД МОНГОЛЫН ЦАГААН САРЫН ШИНИЙН НЭГЭН ХЭРХЭН ТОХИОСНЫГ ҮЗҮҮЛСЭН ХҮСНЭГТ АРГА, БИЛГИЙН ТООЛЛЫН ХОНОГИЙН ЦАГИЙГ ХАРЬЦУУЛСАН ХҮСНЭГТ БИЛГИЙН ТООНЫ ХОНОГИЙН САЙН 6 ЦАГ БИЛГИЙН ТООЛЛЫН ЖИЛ, ӨДРИЙГ 5 МАХБОДОД ОНОЛДУУЛАН НЭГ ЖИЛИЙН ДАВТАГДАХ 60 ӨДРИЙН САЙН МУУГ ТОДОРХОЙЛОХ ХҮСНЭГТ ЖИЛ, ӨДӨР, ЦАГИЙН ЦЭЭР ТЭРСҮҮД МУУ САР, ӨДРИЙН ТУХАЙ ХҮНИЙ ТӨРСӨН ЖИЛ БА ОД ГАРГИЙН ШҮТЭЛЦЭЭ ҮР ДАГАВАР ОД, ГАРГИЙН НЭР БА ХҮСНЭГТЭД БУЙ ДУГААР ЭЛ НОМЫГ БҮТЭЭХЭД ЭШ БОЛГОСОН НОМ СУДРЫН НЭРИЙН ЦЭС 1992 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл