about

НОБЕЛИЙН ӨДРҮҮД ХЭМЭЭХ ДУРСАМЖААС

Зохиолч: Иван Бунин

Зохиолч, орчуулагч: Иван Бунин

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: 2010 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл