about

КРОШИЙН ПАЯН

Зохиолч: А. Рыбаков

Зохиолч, орчуулагч: А. Рыбаков

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: А. Рыбаков КРОШИЙН ПАЯН ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША “БНМАУ Ардын боловсролын яамны хэвлэл” Улаанбаатар хотноо 1971 онд эрхлэн хэвлүүлсэн номоос “Цагаан бамбарууш” хэвлэлийн газарт 2016 онд цахим хэлбэрт хөрвүүлэв.