about

ӨВГӨН, ХҮН ЧУЛУУ ХОЁР

Зохиолч: С. Эрдэнэ

Зохиолч, орчуулагч: С. Эрдэнэ

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ӨВГӨН, ХҮН ЧУЛУУ ХОЁР