about

ЦАГ ҮЕИЙН МАШИН

Зохиолч: Герберт Уэльс

Зохиолч, орчуулагч: Герберт Уэльс

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: АГУУ ИХ УРАН СЭТГЭГЧ 1. ЗОХИОН БҮТЭЭГЧ 2. ЦАГ ҮЕИЙН МАШИН 3. ЭРИН ЗУУНААР АЯЛАГЧ БУЦАЖ ИРЭВ 4. ЦАГ ҮЕИЙН АЯН 5. АЛТАН ҮЕ 6. ХҮН ТӨРӨЛХТНИЙ ДОРОЙТОЛ 7. ГЭНЭТИЙН ЦОХИЛТ 8. БҮГД ИЛЭРХИЙ БОЛНО 9. МОРЛОКУУД 10. ШӨНӨ БОЛЖ ЭХЛЭВ 11. НОГООН ОРДОН 12. ХАРАНХУЙД 13. ЦАГААН ХОВДОСЫН ЗАНГА 14. ШИНЭ ХИЙ ҮЗЭГДЭЛ 15. ЭРИН ЗУУНААР АЯЛАГЧ БУЦСАН НЬ 16. ТҮҮХ АЛЬ ХЭДИЙН ЯРИГДСАН ХОЙНО 17. ТӨГСГӨЛ 1987 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл Тайлбар