about

ХҮҮШИЙН УЧИР

Зохиолч: Ц. Уламбаяр

Зохиолч, орчуулагч: Ц. Уламбаяр

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Ц. Уламбаяр ХҮҮШИЙН УЧИР