about

ХОРВООТОЙ ТАНИЛЦСАН ТҮҮХ 2

Зохиолч: Л. Түдэв

Зохиолч, орчуулагч: Л. Түдэв

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ЗАМТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ХАНГАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ НИЙСЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН НЬ НОГООТОЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ҮТРЭМТЭЙ ТАНИЛЦСАН НЬ НЭГИЙН ДОЛООТОЙ ТАНИЛЦСАН НЬ БО НАМЫН ТҮҮХТЭЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ДУУРЬТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ УРАЛДААНТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ТӨМӨР ХҮҮ ГАРГАСАН НЬ СУРАГЧИДТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ШАЛГАЛТТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ШАР АЙРАГТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ОРОС ХЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ЗОХИОЛТОЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ХҮМҮҮСТЭЙ ТАНИЛЦСАН НЬ НОМТОЙГОО ТАНИЛЦСАН МИНЬ ТОМИЛОЛТТОЙ ТАНИЛЦСАН МИНЬ ЭХ, ЭЦЭГТЭЙ ТАНИЛЦСАН НЬ СУРГУУЛЬТАЙГАА АХИН ТАНИЛЦСАН НЬ ГЭРЭЛ ЗУРАГТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ТОЛЬТОЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ДАРХАНТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ БАРИМАЛТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ӨСВӨР НАС БАЯРТАЙ! 1987 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл : Тайлбар