about

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Зохиолч: А. С. Пушкин

Зохиолч, орчуулагч: А. С. Пушкин

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: 1956 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл   А. С. Пушкин   Евгений Онегин На Монгольском языке   Техник редактор Ц. Содов Хянагч Б. Уламбаяр   1956 оны 3 дугаар сарын 20-нд өрөлтөд оруулж, мөн оны 5 дугаар сарын 29-нд хэвлэлтэд зөвшөөрөв.   Цаасны хэмжээ 60х92 1/16 Хэвлэлийн хуудас 12,5 Б-101010 Зах. № 34   Улсын Хэвлэл ба Хэвлэлийн Үйлдвэрлэлийг Эрхлэх Газрын харьяа, Сүхбаатарын нэрэмжит Хэвлэх үйлдвэрт Улаанбаатар, Чойбалсангийн гудамж-2