about

ГЭРЛЭХ ГЭСЭН НЬ

Зохиолч: Н. В. Гоголь

Зохиолч, орчуулагч: Н. В. Гоголь

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ГЭРЛЭХ ГЭСЭН НЬ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХӨДЛӨЛ I ХӨДЛӨЛ II ХӨДЛӨЛ III ХӨДЛӨЛ IV ХӨДЛӨЛ V ХӨДЛӨЛ VI ХӨДЛӨЛ VII ХӨДЛӨЛ VIII ХӨДЛӨЛ IX ХӨДЛӨЛ Х ХӨДЛӨЛ XI ХОЁРДУГААР ҮЗЭГДЭЛ ХӨДЛӨЛ XII ХӨДЛӨЛ XIII ХӨДЛӨЛ XIV ХӨДЛӨЛ XV ХӨДЛӨЛ XVI ХӨДЛӨЛ XVII ХӨДЛӨЛ XVIII ХӨДЛӨЛ XX ХӨДЛӨЛ XXI ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ХӨДЛӨЛ I ХӨДЛӨЛ II ХӨДЛӨЛ III ХӨДЛӨЛ IV ХӨДЛӨЛ V ХӨДЛӨЛ VI ХӨДЛӨЛ VII ХӨДЛӨЛ VIII ХӨДЛӨЛ IX ХӨДЛӨЛ X ХӨДЛӨЛ XI ХӨДЛӨЛ XII ХӨДЛӨЛ XIII ХӨДЛӨЛ XIV ХӨДЛӨЛ XV ХӨДЛӨЛ XVI ХӨДЛӨЛ XVII ХӨДЛӨЛ XVIII ХӨДЛӨЛ XIX ХӨДЛӨЛ XX ХӨДЛӨЛ XXI ХӨДЛӨЛ XXII ХӨДЛӨЛ XXIII ХӨДЛӨЛ XXIII ХӨДЛӨЛ XXVI 1959 оны “Байцаагч түшмэл” номын гарчиг 1959 оны “Байцаагч түшмэл” номын Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл Тайлбар