about

СИЙНЭН ДУУЛЖ БАЙНА

Зохиолч: З. Баттулга

Зохиолч, орчуулагч: З. Баттулга

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Нэг дэх бүлэг БООВ Хоёр дахь бүлэг «ДБЧ» Гурав дахь бүлэг САНАА ХЯМРАВ Дөрөв дэх бүлэг ХҮСЭЛ БИЕЛСЭНГҮЙ Тав дахь бүлэг ААВЫН Л ХҮҮ Зургаа дахь бүлэг ШӨНӨ ДУНДЫН ЯРИА Долоо дахь бүлэг «ГАЛ ОХИН» Найм дахь бүлэг ӨГЛӨӨ Ес дэх бүлэг ӨНДӨР ХУВЬТАН Арав дахь бүлэг ХЭЭР АНХНЫ ЦАЛИН Арван хоёр дахь бүлэг БОДОЛД АВТСАН ШӨНӨ Арван гурав дахь бүлэг ҮДЭЭС ХОЙШ Арван дөрөв дэх бүлэг ШУУГИАНТ БҮЛ Арван тав дахь бүлэг ҮДЭШЛЭГ Арван зургаа дахь бүлэг ЭРЭЛ Арван долоо дахь бүлэг ДҮРСГҮЙЕЭ Арван найм дахь бүлэг ЗАРЛАЛ Арван ес дэх бүлэг ТАЙЛДААГҮЙ НУУЦ Хорь дахь бүлэг ЗҮҮД Хорин нэг дэх бүлэг ЭГЧ, ДҮҮ ХОЁР Хорин хоёр дахь бүлэг СИЙНЭН ДУУЛЖ БАЙНА 1966 оны хэвлэлийн хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл Тайлбар