about

МӨНХИЙН ТАЛХ

Зохиолч: А. Р. Беляев

Зохиолч, орчуулагч: А. Р. Беляев

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: I. ТОСГОНЫ ШИНЭ СОНИН II. АЗТАЙ ГАНС III. «ТАЛХНЫ ХУДАЛДААЧИН» ГАНС IV. НАЙМААНЫ ЗАХЫН ЭЗЭД V.      «АЛТНЫ УУРХАЙ» VI.      ТЭМЦЭЛ ҮРГЭЛЖИЛСЭЭР VII. ХЭРЭГЦЭЭГҮЙ БАЯЛАГ VIII. ТАЛХНЫ ЗУД IX. БҮСЛЭГДСЭН НЬ X. ХЭРЭГТЭН XI. АВРАЛ ХII. УРЬХАН САЛХИ Тайлбар