about

ХАНАН ДЭЭРХ СҮҮДЭР

Зохиолч: Лха. Дарьсүрэн

Зохиолч, орчуулагч: Лха. Дарьсүрэн

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Нэг “Сэжигтэй хүн” Хоёр ДЭЛГҮҮРТ Гурав ШӨНИЙН ГИЙЧИД Дөрөв БИЧГИЙН НУУЦ Тав СУРАГГҮЙ БОЛСОН НЬ Зургаа МЭХЛЭХ АРГА ОЛЛОО Долоо МӨРӨӨ ШАЛГАВ Найм НУУЦЛАГДСАН ТЭМДЭГЛЭЛ Ес ОНЦГОЙ ДААЛГАВАР Арав ХОШУУЧИЙН ӨРӨӨНД Арван нэг Сүүлчийн агшин Арван хоёр СЭЖИГЛЭЛ БҮХЭН БАРИМТААР БАТЛАГДАВ Арван гурав ӨРСӨЛДӨӨН Арван дөрөв ХАНАН ДЭЭРХ СҮҮДЭР Арван тав ЖАРГАЛАНТ АМЬДРАЛЫН ЭХЛЭЛТ 1962 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл :