about

МОНГОЛ АРДЫН ТУУЛЬ

Зохиолч: Ардын аман зохиол

Зохиолч, орчуулагч: Ардын аман зохиол

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: АГАЙН УЛААН ХААН ЗООВОЙ МИЖИД ХААНЫ ЗУУВАЙ МИЖИД ХҮҮ ДӨНӨН НАСТ ХӨЛӨГ БААТАР «ХАН ХАРАНХУЙ» туулиас ЭЗЭН ТЭНГЭР ХААН 1982 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: