about

БАГЫН ЯВДАЛ

Зохиолч: Ш. Гаадамба

Зохиолч, орчуулагч: Ш. Гаадамба

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: 1. Би 2. Манайх 3. Хамар хашааны хүн 4. Хорины улаан булан 5. Харгалдаа хашааны жолооч ах 6. Манай сургууль 7. Хичээл дээр 8. Ангийн хурал 9. Жижүүр хийсэн нь 10. Өвөөг архинаас гаргах гэсэн минь 12. Японтой «байлдсан» минь 13. Их эндэгдэл 14. Гэмшил 14. Сургуульд очих замдаа “Улсын хэвлэлийн газар” Улаанбаатар хотноо 1987 онд эрхлэн хэвлүүлсэн “ГАГНААС” номын ГАРЧИГ 15. Мужааныг аварсан минь 16. Зуслан дээр 17. Өөрчлөлт 18. Буруу арга 19. Сургуулийн шинэ байшинд 20. Алсын аянд мордов “Улсын хэвлэлийн газар” Улаанбаатар хотноо 1987 онд эрхлэн хэвлүүлсэн “ГАГНААС” номын Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл :