about

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО

Зохиолч: Ц. Дамдинсүрэн

Зохиолч, орчуулагч: Ц. Дамдинсүрэн

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: УДИРТГАЛ I. ТЭМҮҮЖИНИЙ УГ ГАРАЛ БА БАГА НАСНЫ ҮЕ II. ЧИНГИСИЙН ИДЭР НАС III. МЭРГИДИЙГ СӨНӨӨСӨН БА ТЭМҮЖИНД ЧИНГИС ХААН ЦОЛ ӨРГӨМЖИЛСӨН НЬ IV. ЖАМУХА БА ТАЙЧУУДТАЙ ТЭМЦСЭН НЬ V. ТАТААРЫГ СӨНӨӨСӨН БА ВАН ХАНТАЙ ЭВДЭРСЭН НЬ VI. ХЭРЭЙД УЛСЫН МӨХСӨН НЬ VII. ВАН ХАН СӨНӨСӨН НЬ VIII. ХҮЧҮЛҮГИЙН ДУТААСАН БА ЖАМУХЫН ДАРАГДСАН НЬ IX. ШАДАР ХИШИГТЭН ЦЭРГИЙГ БАЙГУУЛСАН НЬ X. УЙГУР БА ОЙН ИРГЭДИЙГ ЭЗЭЛСЭН НЬ XI. ХЯТАД, ТАНГУД, САРТАУЛ, БАГДАД БА ОРОСЫГ ЭЗЭЛСЭН НЬ XII. ЧИНГИСИЙН НАС БАРСАН БА ӨГӨӨДЭЙН ХААН БОЛСОН НЬ Тайлбар