about

НҮГЭЛ БУЯН ХОЁР

Зохиолч: Д. Намдаг

Зохиолч, орчуулагч: Д. Намдаг

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ ТАВДУГААР БҮЛЭГ ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ 1988 онд хэвлэгдсэн “ДОНРОВЫН НАМДАГ : ТҮҮВЭР ЗОХИОЛ (Гурван боть)” номын II ботийн Гарчиг : 1988 онд хэвлэгдсэн “ДОНРОВЫН НАМДАГ : ТҮҮВЭР ЗОХИОЛ (Гурван боть)” номын II ботийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл :