about

БӨГТРӨГТЭЙ МОРЬХОН

Зохиолч: П. П. Ершов

Зохиолч, орчуулагч: П. П. Ершов

Ангилал: "Их мэдэх" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Орчуулсан X. Пэрлээ, Редактор Ш. Гаадамба X. Пэрлээ: «Оросын нэрт шүлэгч Ершовын Олны таалал булаасан шүлэглэл үүнийг Хорин гурван жилийн өмнө Хор Монголын хэлнээ хөрвүүлж Яруу найраг амтархагч удамтан Ялдам ухаант уншигч түмэндээ Хэл зохиолын бэлэглэл болгон Хэвлүүлсэн билээ орчуулагч би. Ардын боловсролын эрхэм яамнаас Ахин нийтлэх шийд гаргаж Дахин тохиолдуулж ирүүл хэмээн Даалгасан бичиг хайрласанд хөхиж, Амрах унтах цагаа сааж, Арай ядан дахин тохиолдуулбай Оюунт уншигч толилогч нар Олсонд минь баясан сууж, Сэв алдсыг мину шүүж, Сэтгэл оюунаа цэнгүүлэх ажаамуу.   1942-1947, 1970 он XI сарын 2. Улаанбаатар