about

БЭЭМБИЙ

Зохиолч: Ф. Зальтен

Зохиолч, орчуулагч: Ф. Зальтен

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ӨРӨВЧХӨН СЭТГЭЛ БЭЭМБИЙ 1977 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл Тайлбар