about

ТУУЛЬ

Зохиолч: Ардын аман зохиол

Зохиолч, орчуулагч: Ардын аман зохиол

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: АЛТАЙ ХАЙЛАХ ЭРИЙН САЙН ХАН ХАРАНХУЙ Эрийн сайн Хан-Харанхуй “Улсын хэвлэлийн газар” Улаанбаатар хотноо 1978 онд эрхлэн хэвлүүлсэн “МОНГОЛ АРДЫН АМАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ БИЧИГ (Их, дээд сургуулийн монгол хэлний ангид үзнэ)” номын Оршил : “Улсын хэвлэлийн газар” Улаанбаатар хотноо 1978 онд эрхлэн хэвлүүлсэн “МОНГОЛ АРДЫН АМАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ БИЧИГ (Их, дээд сургуулийн монгол хэлний ангид үзнэ)” номын Удиртгал : Монгол ардын аман зохиолын дээж бичгийн холбогдолтой ном зүйн тойм 1. КИРИЛ ҮСГЭЭР: Хэд хэдэн төрөл зүйлийг багтаасан тусгай эмхэтгэл II. ХУУЧИН МОНГОЛ ҮСГЭЭР: Хэд хэдэн төрөл зүйлийг хамарсан тусгай эмхэтгэл III ЛАТИН ҮСГЭЭР Хэд хэдэн төрөл зүйлийг хамарсан тусгай эмхэтгэл ТУСГАЙ НЭРИЙН ХЭЛХЭЭ 1. Хүний нэр, цол гуншин 2. Улс, үндэстэн, ястан омогтны нэр 3. Адгуус амьтдын нэр 4. Газар усны нэр 5. Бурхан номын нэр 6. Тэнгэр, одны нэр “Улсын хэвлэлийн газар” Улаанбаатар хотноо 1978 онд эрхлэн хэвлүүлсэн “МОНГОЛ АРДЫН АМАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ БИЧИГ (Их, дээд сургуулийн монгол хэлний ангид үзнэ)” номын Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл : Тайлбар