about

НАР НААШАА СҮҮДЭР ЦААШАА

Зохиолч: М. Цэдэндорж

Зохиолч, орчуулагч: М. Цэдэндорж

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Мишигийн Цэдэндорж НАР НААШАА, СҮҮДЭР ЦААШАА ЭРХЭМ ЭРДЭНЭ “АРДЫН БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛ” УЛААНБААТАР хотноо 1971 онд эрхлэн хэвлүүлсэн "ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖИС" номын хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: “АРДЫН БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛ” УЛААНБААТАР хотноо 1971 онд эрхлэн хэвлүүлсэн "ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖИС" номын Өмнөх үг: БЯЦХАН УНШИГЧИЙН ИХ УТГА ЗОХИОЛ 1 2 3 4 “АРДЫН БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛ” УЛААНБААТАР хотноо 1971 онд эрхлэн хэвлүүлсэн "ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖИС" номын Гарчиг: