about

АРАВ ДАХЬ ХАВАР

Зохиолч: Ш. Сүрэнжав

Зохиолч, орчуулагч: Ш. Сүрэнжав

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: I БҮЛЭГ ЦОГТЫН ЯРИА «АХМАД» ЦЭРЭНГИЙН ЯРИА ШАРААГИЙН ЯРИА ЖАРГАЛЫН ЯРИА АЮУРЫН ЯРИА ЛХАГВААГИЙН ЯРИА ЦЭЦГЭЭГИЙН ЯРИА СҮРЭНГИЙН ЯРИА САНЖАА БАГШИЙН ЯРИА БАЛДАН ГУАЙН ЯРИА ДОЛЖИН ГУАЙН ЯРИА ЗОХИОГЧИЙН БОДОЛ II Б ҮЛЭГ III Б Ү Л Э Г 1972 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл : Тайлбар