about

ХЭЭР ДААГА

Зохиолч: Жан. Шагдар

Зохиолч, орчуулагч: Жан. Шагдар

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Жанчивын Шагдар ХЭЭР ДААГА ДААГАНЫ ТУУРАЙ Өгүүллэг "АРДЫН БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛ” УЛААНБААТАР хотноо 1971 онд эрхлэн хэвлүүлсэн "ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖИС" номын хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: