about

БАДАРЧИН БАЙХГҮЙ БОЛСНЫ ҮЛГЭР

Зохиолч: Ш. Сүрэнжав

Зохиолч, орчуулагч: Ш. Сүрэнжав

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Нэгдүгээр бүлэг ДОНОЙ БАЯНЫ ДОРДОС ХҮҮ Хоёрдугаар бүлэг ХҮРЭЭ ХИЙДИЙН БҮРЭЭ, ЦАН Гуравдугаар бүлэг БАДАРЧИН ГЭГЧ НЬ Дөрөвдүгээр бүлэг ӨВГӨН БАДАРЧНЫ ЭЦСИЙН ҮГ Тавдугаар бүлэг ЛХАС ХҮРЭХ ЗАМД Зургаадугаар бүлэг ХАРАНХУЙГААС ГЭГЭЭД 1985 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл :