about

БАНХАР МИНЬ

Зохиолч: Ц. Мөнх

Зохиолч, орчуулагч: Ц. Мөнх

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Цэрэндоржийн Мөнх БАНХАР МИНЬ (Эссе-өгүүллэг) Нэг. БАНХАРЫН ҮХЭЛ Хоёр. ЛАЙКА Гурав. БАНХАРЫН ЯРИАГҮЙ ЯРИА Дөрөв. БАНХАР ХЭРЭЭ ХОЁР Тав. БАНХАРЫН ХӨГЛӨСӨН НЬ Зургаа. БАНХАР, БЭЛТРЭГ ХОЁР Долоо. АСАР, БАСАР ХОЁРЫН ДОМОГ Найм. ӨВГӨНИЙ ЯРИА Ес. БАНХАРЫН ГЭНЭДСЭН НЬ Арав. ЭРДЭМТЭН ДАМДИНГИЙН ЯРИА Арван нэг. БАНХАРЫН ГАВЬЯА Арван хоёр. АРСЛАНГИЙН АЗ “АРДЫН БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛ” УЛААНБААТАР хотноо 1981 онд эрхлэн хэвлүүлсэн