about

МӨНХИЙН ГАЛ

Зохиолч: Л. Түдэв

Зохиолч, орчуулагч: Л. Түдэв

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: МӨНХИЙН ГАЛ (Зөгнөлт тууж) 1. ГАЙХАШ ТӨРҮҮЛСЭН УТАС 2. ГАЙХМААР ХАЧИН ЯРИА 3. ГАЙХМААР МЭРГЭН ХҮҮХДҮҮД 4. ГАЙХМААР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 5. ГАЙХАЛТАЙ НУУР 6. ГАЙХМААР ТЭСРЭЛТ 7. ГАЙХМААР ХҮЧТЭН 8. ГАЙХМААР АРГАТАН 9. ГАЙХАЛТАЙ ХУВИРАЛ 10. ГАЙХАЛТАЙ ГЭРЭЛ ГАЙХМААР ТӨГСГӨЛ “АРДЫН БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛ” УЛААНБААТАР хотноо 1981 онд эрхлэн хэвлүүлсэн