about

СУРГУУЛИЙН ХАЛИУН

Зохиолч: З. Сандагаа

Зохиолч, орчуулагч: З. Сандагаа

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Загарайн Сандагаа СУРГУУЛИЙН ХАЛИУН (Өгүүллэг)“АРДЫН БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛ” УЛААНБААТАР хотноо 1981 онд эрхлэн хэвлүүлсэн